Vinyl

Vinyl er den dagligdags betegnelse for PVC, der er en forkortelse for PolyVinylChlorid. PVC er et kunststof med en række gode egenskaber, der bl.a. gør det velegnet til gulvbelægninger.


Grupper:

HOMOGENE VINYLBELÆGNINGER:

 • Homogen vinyl består af en ensartet gennemfavet masse. Eventuelt mønster går igennem hele belægningen. Homogen vinyl fås i tykkelser fra 1,5 mm til 4,0 mm. Det leveres i baner med bredder mellem 1,2 og 2 m og en del leveres endvidere i form af fliser, som fås i formaterne 250 x 250 mm, 300 x 300 mm, 500 mm x 500 mm, 600 x 600 mm og 610 x 610 mm.
 • Homogen vinyl kan leveres som skridsikker gulvbelægning og som elektrostatisk afledende gulvbelægning til anvendelse i rum med krav til personafladning.
 • Leverandøren kan give detaljede oplysninger om belægningernes elektriske modstandsevne.
 • Homogene vinylbelægninger med en tykkelse på højst 4 mm kan betragtes som brandmæssigt egnet klasse G gulvbelægning jf. Bygningsreglementet.

HETEROGEN VINYL:

 • Heterogen vinyl består af et slidlag og andre kompakte lag, som kan variere i sammensætning og mønster. belægningen kan indeholde en armering.
 • Heterogen vinyl kan leveres som skridsikker gulvbelægning og som elektrostatisk afledende gulvbelægning.

CUSHION - VINYL:

 • Cushion- vinyl er flerlagsbelægninger, som øverst har et slidlag af klar pvc og i midten et lag opskummet pvc-materiale med trykt mønster. Nederst et stabiliseringslag, som yderligere kan være forsynet med en armering af glasfiber eller mineralfibre.
 • Cushion - vinyl leveres som banevare i bredder fra ca. 2,0 M til 4,0 M. Tykkelser op til 5 mm.
 • Cushion - vinyl anvendes primært i boligsektoren. i objektsektoren ( erhvervsektoren ) bør cushion - vinyl kun anvendes i samråd med leverandøren.

VINYL MED UNDERLAG AF SKUM ELLER KORK:

 • Disse produkter består af et underlag af skum eller kork, hvorover der ligger et vinyl-slidlag. vinyl med underlag af skum eller kork findes i mange forskellige kvaliteter.
 • De leveres i tykkerlser fra ca. 2,5 - 6,5 mm og i bredder fra ca. 1,2 til 2,0 M.
 • Vinyl med skum- eller korkunderlag anvendes i boligsektoren, skoler, sygehuse, kontorer, butikker, sportshaller etc.

KVARTSVINYL:

 • Kvartsvinyl fremstilles af PVC med et stort indhold af fyldstoffer især kvarts. Dette medfører, at belægningen bliver slidstærk overfor tung trafik og mere åben for vanddampdifusion end andre typer af vinyl-belægninger.
 • Kvartvinyl leveres som fliser i formaterne 300 x 300 mm eller 600 x 600 mm og i tykkelserne 2,0 til 3,2 mm.
 • KvartsVinyl anvendes primært i objektsektoren, hvor der er krav om stor holdbarhed over for tung last, fx. supermarkeder, varehuse, butikker, forsamlingslokaler etc.
 • Kvartsvinyl kan ikke udføres vandtæt og kan derfor ikke benyttes i vådrum

Elektrostatisk afledende gulve

 • Homogene og heterogene vinylbelægninger er egnede som ledende gulvbelægning og kan anvendes i lokaler, hvor der er behov for en bortledning af elektriske opladninger.
 • Elektorstatisk afledende vinylgulve udføres ved hjælp af afledende vinylbelægning. Gulvet skal desuden være forbundet til jord gennem kobberbånd. Det skal aftales, hvor gulventreprenøren skal føre kobberbåndet op ad væggen.
 • Udførelse af elektrostatisk afledende vinylgulve skal foretages i samråd med belægningslevereandøren. Jording skal foretages af en autoriseret el - installatør.

Vådrum

 • Homogene og heterogene vinylbelægninger med dokumentation for at opfylde særlige kvalitetskrav kan anvendes som vandtæt belægning af gulve og vægge i vådrum
 • Beklædning med PVC i vådrum er beskrevet i vådrumsfakta, som er udgivet af Statens Byggeforsknings Institut.
 • Udførelse af vinyl i vådrum kræver særligt certifikat, hvis du er i tvilv om gulventreprenøren er i besiddelse af certifikat bed om at få det at se. GVK - Certifikat

Rengøring:

 • Da forkert rengøring kan medføre skader på overfladen ved gulvvask, er det vigtigt at leverandørens anvisning om rengøring og vedligeholdelse af vinylgulvet følges.
 • Til daglig rengøring anvendes fortrinvis tør- eller fugtmopning eller støvsugning og vask efter behov.
 • Til kraftigere, lejlighedsvis rengøring anvendes et universalrengøringsmiddel eller vaske-/plejemiddel.
 • I områder, hvor det er nødvendigt med vådrengøring i større omfang, skal banesamlinger svejses.