Rengøring af vådrumsvinyl

Rengøring af vinyl

Følgende typer rengøringsmidler kan anvendes til rengøring og vedligeholdelse af vinyl

  • Grundrengøringsmiddel
  • Universalrengøringsmiddel
  • Vaskeplejemiddel.

 

Før ibrugtagning skal badeværelset gøres rent. Overflader af vinyl, fx. på gulv og væg, vaskes med vand tilsat universal- eller grundrengøringsmiddel. Brug evt. en blød børste eller en fin svamp og skyl efter med vand. (evt. fastsiddende tilsmudsning kan fjernes med plastskraber med runde hjørne).

Løbende rengøring af vinyl foretages ved støvsugning med børstemundstykke, fejning med blød kost og/eller mopning ( tør el.Fugtig ). Efter behov vaskes gulv og vægge med vand tilsat universalrengøringsmiddel eller evt. vaskeplejemidel.

Brug af vaskeplejemiddel i specielt baderum kan gøre gulve glatte. Vinyl med PUR overflade rengøres kun med universal- eller grundregøringsmiddel. Husk at få udleveret en specifik rengøringsvejledning fra den gulventreprenør, der har udført arbejdet.

Vinylbeklædning kan tage skade af kemiske stoffer, bl.a. stærke syrer, stærke alkalier og visse opløsningsmidler.

Leverandøren af vinylbeklædning kan give nærmere oplysninger om, hvilke kemiske stoffer der skader vinyl. Vinylbeklædning kan tage skade af slibende midler, fx. grove skuresvampe, skurepulver og ståluld. selv fine skuresvampe skal bruges med forsigtighed.


Pletter på vinyl

Pletter bør fjernes med det samme. Nogle stoffer kan vandre ind i vinylen og give blivende pletter. Det gælder fx. læbestift, blæk, farvekridt, olie, skosværte, ketchup, gummimærker mm. Efter pletfjerning skylles efter med rent vand. Visse typer gummi, f.eks gummidupper på inventar og forskellige typer gummihjul kan ved længere tids henstilling give blivende pletter på vinylbeklædning.