Vedligeholdelse af trægulve

Vedligeholdelse af trægulve

Den daglige vedligeholdelse af trægulve i boligen er enkel og nem, så længe gulvene ikke udsættes for vand og kraftig slid fra udendørs fodtøj.

 

Vær i god tid

Vedligehold overfladen inden der opstår en gennemslidning af overfladebehandlingen. Lakerede og olierede gulve skal genbehandles inden lak - eller olielaget er gennemslidt, eller skal gulvet renoveres ved en afslibning og påføring af ny overflade. Tilsvarende gælder for lud og sæbebehandlede gulve. For gulve, der kun er sæbehandlede, vil manglende sæbevask føre til så stærk en tilsmudsning, at kun en afslibning kan bringe gulvet tilbage til oprindelige udseende.

 

Lakerede gulve

Lakerede gulve skal tages i brug dagen efter sidste gang lakering. Lakerede gulve skal jævnligt rengøres med en moppe eller støvsuger for at fjerne løst snavs og vaskes med rent vand eller et ph-neutralt vaskmiddel efter behov. Brug aldrig Ajax. Brug så lidt vand som muligt og vask med en opvredet gulvklud. Tør gulvet efter med en ren opvredet klud.

 

Sæbe- og ludbehandlede gulve

Sæbe- og ludbehandlede gulve skal vaskes 4 - 6 gange med sæbeopløsning, før det tages i brug. Sæbe - og ludbehandlede gulve skal jævnligt rengøres med moppe eller støvsuges for at fjerne løst snavs og vaskes jævnligt med en sæbeopløsning af sæbespåner, eller en færdig sæbe. Brug så meget sæbevand til afvaskningen, at gulvet bliver vådt og tør herefter alt vand op med en opvredet ren gulvklud, så gulvet er aftørret efter vasken.

 

Olierede gulve

Olierede gulve kan tages i brug dagen efter olieringen. Olierede gulve skal jævnligt rengøres med en moppe eller støvsuges for at fjerne løst snavs og vaskes med rent vand eller en tynd opløsning af et ph-neutralt vaskemiddel efter behov. Brug så lidt vand som muligt og vask med en opvredet gulvklud. Tør gulvet efter med en ren opvredet klud. Olierede gulve kan også vaskes med et vaske-plejemiddel, der indeholder gulvolie, og som derfor tilfører gulvet olie i forbindelse med vask. Gulvet skal have plejeolie 2 - 4 gange om året afhængig af slid.